Start Kvartersgård Annan info. Parkering Bredband o TV Allehandan Dokument Kolonilott Kontakter Gästbok RB Kundwebb

Parkeringar

Inne på Brf Skogsgläntans område finns totalt fyra parkeringsplatser med tillhörande garage. Dessa parkeringar innehåller förhyrda parkeringsplatser för boende, handikapprutor (24 tim) och gästplatser (24 tim). 

Förhyrda parkeringsplatser (med eluttag): Varje hushåll med bil förutsätts hyra sin egen parkeringsplats. Det finns parkeringsplatser så det räcker till alla hushåll. 

Garageplatser: Räcker inte till alla boende, utan man får ställa sig i kö för dessa. Kötiden är oftast över ett år, är du nyinflyttad och vill ha garage i rimlig tid – anmäl detta! 

Handikappruta: Kräver parkeringstillstånd, antingen kommunens tillstånd för handikappade eller parkeringstillstånd utfärdat av Skogsgläntans styrelse (exempelvis om man pga. skada tillfälligt behöver parkera sin bil närmare bostaden). 

Gästparkeringar: Avsedda för gäster och inte för Skogsgläntans boende. Ett fordon registrerat på en skogsgläntanadress riskerar kontrollavgift om den ställs på en gästparkering. 

All parkering inne på bostadsområdet är förbjuden oavsett tid på dygnet, detta gäller även fordon med kommunens handikapptillstånd! Det är dock tillåtet att köra in bilen för i- och urlastning, och man riskerar inte kontrollavgift så länge aktivitet pågår. Därefter skall bilen avlägsnas utan dröjsmål.


Platsernas numrering (enligt ovanstående bild) 

(A) Parkering Norra: Garageplatser nr 731-740. Förhyrda platser
nr 902-913. Parkeringen är försedd med en handikappruta och en gästruta. 

(B) Parkering Östra: Garageplatser nr 701-710. Förhyrda platser
nr 914-924 samt plats nr 982. Parkeringen är försedd med en handikappruta och två gästrutor. 

(C) Parkering Västra: Garageplatser nr 721-730. Förhyrda platser
nr 940-979. Handikappruta saknas.

(D) Parkering Södra: Garageplatser nr 711-720. Förhyrda platser
nr 928-937. Två gästrutor, handikappruta saknas. 

"SKOGSPARKERINGEN"

24-timmarsparkering : Vid vändplanen på Ersbodavägen finns skogsparkeringen. Halva denna parkering utgör 24-timmarsplatser för gäster. Ett fordon registrerat på en skogsgläntanadress riskerar kontrollavgift om den ställs på gästparkeringshalvan. 

Husvagnsparkering : Andra halvan av parkeringen består av förhyrda, lite bredare parkeringsrutor utan eluttag avsedda för husvagnar, husbilar, släp och liknande. 
Platserna kan hyras enbart av skogsgläntans boende, och fordonet som ställs upp på dessa platser skall vara registrerat på en skogsgläntanadress. Om du som hyrt en sådan här plats vill upplåta den till en tillfällig besökare med husvagn, eller om du lånat ett släp som du vill parkera här - bör du kontakta styrelsen för parkeringstillstånd.

Om du vill hyra en av dessa platser, tala om att det rör sig om en ”husvagnsplats” för att undvika missförstånd.
 

ÖVRIGT 

Står du i kö till garage, bil- eller husvagnsparkering som Riksbyggen sköter kö/uthyrning av, så kan du sedan april 2017 själv bevaka platser och anmäla intresse till dem.

För att ställa sig i kö och/eller få erbjudande om lediga platser börjar man med att skapa sig ett konto på boendewebben. Därefter bevakar/prenumererar man själv på och anmäler intresse till lediga platser. Då tiden för intresseanmälan gått ut, kommer platsen att erbjudas till den av de som anmält intresse som har högst meritpoäng (motsvarar antal dagar man stått i kö).

Mer info och svar på vanliga frågor finns på
http://www.riksbyggen.se/kundtjanst


Övervakningen sköts av Securitas (tel 090-12 60 09) som kontaktas vid felaktig parkering eller om man tycker sig ha fått en felaktig p-bot. Brf Skogsgläntans styrelse upphäver inga kontrollavgifter såvida de inte är uppenbart felaktiga. Ovanstående regler gäller utan undantag.

 

Tidigare ordföranden Anders Kohkoinen:

- Att vi har dåligt med gästparkeringar är ett känt faktum vilket gör det ännu viktigare att vi boende låter bli att ställa våra bilar på dessa. En gästparkering får användas av en och samma besökare i 24 timmar innan bilen måste flyttas. Därefter behövs parkeringstillstånd för att inte riskera p-bot. Kontakta någon i styrelsen ifall era besökare behöver parkeringsplats längre tid än så. Vi som bor på Skogsgläntan får inte stå på besöksparkeringarna överhuvudtaget. 

Något som inte accepteras över huvud taget är då bilar parkeras inne på området. Dels blockerar de vägen för andra fordon, dels utgör dem farliga hinder för lekande barn på cykel. Och nej - att parkera bilen på gräsytorna är inte heller tillåtet. 

Ser ni grava parkeringsöverträdelser, kontakta Securitas parkeringsvakter. 
Deras nummer är: 090-126 009 Tala om att du ringer från Umeå, ditt telefonnummer, var bilen är parkerad och registreringsnummer så ringer telefonisten genast till Securitas bil i Umeå.


Sidan senast uppdaterad 2018-04-25