Start Kvartersgård Annan info. Parkering Bredband o TV Allehandan Dokument Kolonilott Kontakter Gästbok RB Kundwebb

 

Allehandan
Skogsgläntans eget informationsblad
2016-12  
2016-10  
2016-08 Behöver frivilliga till trädgårds- och fritidsgrupp, skogsparkeringen endast för Skogsgläntans gäster, rengöring av ventilationskanaler samt filterbyte, om biltvätt
2015-11 Budget, underhåll, hyreshöjning 1%,  tänd din entrébelysning, om snöskottning, Comhem har nu avtal för 250/10 och 250/100 mbit/s, grovdammsugare inköpt till hobbyrummet, regler vid bastubokning
2015-09 Dagordningen för extrastämma den 1/10,  markarbete, sandlådor avvecklas,  takreparationer på garage, hundar, tvättstugebruk, enkät tvättstugor
2015-07  5-årskontrakt med Energiretur, studsmattor o pooler, facebookgrupp, enkät
Skogsgläntanprofilen Bo Wilhelmsson
2015-03
fel år i
pdf-rubrik!
Kallelse till Årsstämma, statuskoll på våtrum och kök, inför renovering av ventilation, högljudda renoveringar?, riksbyggen syr ihop ett paketerbjudande med Ifö och FM Mattsson, Vid brand i kvartersgården, att bo i en bostadsrätt, Skogsgläntanprofilen Åsa Viklund
2015-02 xtra Matboxar kylrum, bastu och gamla solarienycklar.
2014-12 Avgiftshöjning, nya redovisningsregler, årsavgift för bastu och kylrum, Lämna tillbaka solarienycklar,
Skogsgläntanprofilen Lars "Peps" Persson

2014-06

Ang. avgift för bastu, kylrum och kolonilotter - Nya lås - Altanolja - Skapargrupp - Skogsgläntanprofilen Rosi Andersson
2014-05 Presentation av nya styrelsen - Städdag, kvarterspub med Standup Mackan Andersson -
Skogsgläntanprofilen Gunder Viklund

2014-03

Statuskoll på våtrum och kök, ventilationsarbetet, arvode för "ideellt" arbete, grillning, högljudda renoveringar, vid brand i kvarterslokal, bastukort, att bo i en bostadsrätt
Skogsgläntanprofilen, Åsa Viklund
2013-12 Budget, avsättning till underhållsfonden, underhåll, tänd din entrébelysning, om snöskottning, vattenskada i kvartersgård, införande av avgift för kylbox, vid renovering av badrum finns golvbrunn att få utbytt, ordföranden gjort klart häfte till nyinflyttade
2012-12 Budget för nästa år, nästa sommars underhåll, rep av vindskydd, underhåll av hängrännor, fällda björkar, nya regler i kvarterslokalen, er entrébelysning, värmeslingor i bastuaggregat trasiga